از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را برای ارائه مقاله خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم. مهلت ارسال چکیده مقالات پایان یافت.