از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را برای ارائه مقاله خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم. داوری مقالات ارسال شده به پایان رسیده است. نتایج آن به زودی اعلام می شود.