از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را انتخاب کردید بسیار خرسندیم. جدول امتیاز های بازآموزی همایش به شرح زیر می باشد:

جدول امتیاز های بازآموزی همایش

جدول امتیاز های بازآموزی همایش