از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را  انتخاب کردید بسیار خرسندیم.

ثبت نام آنلاین همایش از امروز ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ آغاز شد.