از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را  انتخاب کردید بسیار خرسندیم.

ثبت نام آنلاین همایش به پایان رسید.