از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را  انتخاب کردید بسیار خرسندیم. ادامه مطلب …

از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را  انتخاب کردید بسیار خرسندیم. ادامه مطلب …

از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را انتخاب کردید بسیار خرسندیم. ادامه مطلب …

شرط حضور در کارگاه ها ثبت نام در کنگره است. ادامه مطلب …

برای ثبت نام ابتدا به شماره ۹۸۹۰۵۶۲۰۸۰۶۴+ پیامک بفرستید و از ظرفیت خالی سمینار یا کارگاه مورد نظرتان مطمئن شوید. ادامه مطلب …

از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را برای ارائه مقاله خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم.  ادامه مطلب …

از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را برای ارائه مقاله خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم.  ادامه مطلب …

از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را برای ارائه مقاله خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم.  ادامه مطلب …

از این که سومین کنگره روان‌کاوی و روان‌درمانی پویای ایران را برای ارائه مقاله خود انتخاب کردید بسیار خرسندیم.  ادامه مطلب …